Realització de la modelització de la EDAR de Copero (Sevilla)