EDAR Villadepalos (León)
Estació depuradora del Bajo Bierzo, 55.000 m3/día:
- Pretractament,
- decantació primària,
- tractament biològic (procés UCT amb eliminació de nutrients),
- tractament de fangs (espessidor, flotador, digestió anaeròbia, deshidratació mecànica),
- cogeneració amb biogàs (aprofitament energètic i tèrmic)