EDAR Alberic, Massalavés i Benimuslem (València)
Optimización del tratamiento de fangos de la EDAR:
- Tractament biològic amb eliminació de nutrients (BIODENITRO).
- Espessidor dinàmic de fangs.
- Deshidratació amb filtre banda.