Ampliació EDAR Fuengirola (Málaga)
Ampliació de la EDAR de Fuengirola (42.000 m3/dia):
- Tractament biològic tipus carrusel (aireació per rotors),
- tractament de fangs (flotació, espessidor per gravetat, digestió anaeròbia, deshidratació mecànica, assecat tèrmic)