EDAR La Gavia (Madrid)
Estació depuradora de La Gavia amb un cabal de disseny de 172.800 m3/día per a una població equivalent de 950.000 habitants:
- Tractament biològic avançat, amb eliminació de nutrients (N i P).
- Tractament de fangs: espessiment per gravetat de fangs primaris, espessiment dinàmic (taules espessidores) dels fangs biològics en excés, digestió anaeròbia i deshidratació mecànic mijançant centrífugues.
- Aprofitament energètic del biogàs: generació d'energia elèctrica + calfament dels digestors.